Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

I. Az Üzemeltető cégadatai, elérhetősége

A Borvilágom webshop üzemeltetője a Borvilágom Betéti Társaság.
A webshop elérhetősége: borvilagom.hu

Cégnév: Borvilágom Betéti Társaság
Székhely: 2030 Érd, Gyula utca 23.
Adószám: 29166611-2-13
Cégjegyzékszám: Cg.13-06-073440
Bankszámla: 11600006-00000000-94961865

Ügyfélszolgálat címe: 2030 Érd, Gyula utca 23.

E-mail cím: info@borvilagom.hu


FOGALMAK:

Eladó: Borvilágom Betéti Társaság (borvilágom.hu)

Vevő: a Borvilágom Betéti Társaság  tulajdonában lévő borvilagom.hu weboldalon leadott rendelés alapján a termékek vagy utalványok megrendelője.


Webshop: A Borvilágom Betéti Társaság által karbantartott és üzemeltetett borvilagom.hu elérési cím alatt található weboldal.

Termék(ek): A Weboldalon található termékek és utalványok.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése.

II. Általános rendelkezések

Az Eladó jelen ÁSZF-ben előzetesen, és egyoldalúan szabályozza az általa forgalmazott termékek a Borvilágom webshopon keresztüli megrendelésének feltételeit, valamint a Vevővel létrejövő adásvételi szerződés általános tartalmát.

A megrendeléssel egyidejűleg Vevő köteles nyilatkozni arról, hogy jelen általános szerződési feltételeket megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető bármikor jogosult a ÁSZF módosítására, azzal, hogy annak szövegét legkésőbb a hatályba lépés napján a honlapon közzéteszi.

III. A webshop használata, a megrendelés menete

A Borvilágom webshopban megjelenített termékek megvásárlására kizárólag online megrendelés keretében van lehetőség. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A termék megrendelésével az Üzemeltető, és a Vevő között adásvételi szerződés jön létre.

A megrendelés menetének leírása: A megvásárolni kívánt terméket helyezze a „Kosárba”, majd adja meg a vásárolni kívánt darabszámot. Ezt ismételje meg a további megvásárolni kívánt termékek esetében. Adja meg rendelési adatokat (megrendelő neve, email címe, szállítási cím, számlázási adatok), majd válassza ki a szállítási-, és fizetési módot. Megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni. A megrendelés elküldését követő néhány perc múlva automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik, úgy kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot a fent megadott telefonszámon, vagy jelezze a problémát e-mailben.

Regisztráció esetén a Vevő hozzájárul, hogy az általa megadott rendelési adatok rögzítésre kerüljenek. Regisztrációval rendelkező felhasználók esetében a későbbi belépések alkalmával az elmentett rendelési adatok mező ismételt kitöltése nélkül megjelennek.

IV. A szolgáltatás igénybevétele

A hatályos jogszabályokban előírt rendelkezésekre tekintettel alkohol tartalmú italt kizárólag 18. éven felüli vásárlók részére értékesítünk. Az alkohol tartalmú ital átadásakor az átadó vagy futár kérésére a Vevő köteles életkorát személyi okmány bemutatásával igazolni. Amennyiben életkorát Vevő igazolni nem tudja, vagy személyi iratai alapján 18. éven alulinak bizonyul, úgy az átadó vagy futár megtagadja az alkohol tartalmú ital átadását. Ebben az esetben Üzemeltető jogosult a szerződéstől elállni.

V. Fizetési feltételek

A webshopban feltüntetett forintban értendőek, és tartalmazzák az áfa összegét. A feltüntetett árak a kiszállítás díját nem tartalmazzák.
A  kiszállítás díja  2.399 Ft, bruttó 30.000 Ft rendelési érték alatt. Bruttó 30.000 Ft rendelési érték felett, pedig ingyenes.

Az Üzemeltető által kiállított számla a megrendelés összesítője, és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A kiállított számlát a csomag tartalmazza.

FIGYELEM! KÉRJÜK, HOGY A MEGRENDELÉS ÖSSZEGÉT KIZÁRÓLAG A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA UTÁN UTALJA EL!

A megrendelése összeállítását, csak azután tudjuk csomagolni, ha megérkezett az átutalt összeg a számlánkra.

Átutaláshoz szükséges adatok:

Bank: Erste Bank

Kedvezményezett: Borvilágom Betéti Társaság

Számlaszám: 11600006-00000000-94961865

Közlemény: Kérjük tüntesse fel a rendelés azonosítóját.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Az ÁSZF elfogadásával a vevő  elfogadja, hogy az Eladó minden esetben E-számlát állít ki a részére.

A megrendeléssel a Borvilágom Bt. az árut félreteszi és elkezdi becsomagolni az árut. Ezen folyamattal a gazdasági teljesítés megtörténik és a számlát is megküldi a Borvilágom a Megrendelés visszaigazolása után.

VI. A termék átvétele

Az Eladó a megrendelt termékek szállítását 2-7 napon belül teljesíti. Amennyiben a "Pincétől az ajtódig" szolgáltatás pinceválogatásait rendeli meg, a szállítási idő 8-14 nap. A  szállítás időpontjáról az Eladó e-mail-ben értesíti a Vevőt.

A szállítást a Borvilágom és/vagy a futárszolgálat végzi. A sikeres rendelést követően az Eladó (Borvilágom Bt.) vagy a  futárszolgálat legkésőbb az átadás napját követő munkanapon a megadott címre szállítja.  A rendelést legkésőbb 14 munkanapon belül a megadott címre kiszállítja. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg. A második kézbesítés alkalmával át nem vett csomagok szállítási költségét Vevő köteles megfizetni.

Vevő a csomagot kézbesítéskor a futár/átadó előtt köteles megvizsgálni, és a termékeken észlelt sérülést, vagy mennyiségi hiányt köteles a futárnak haladéktalanul jelezni, és a felvett jegyzőkönyvet aláírásával igazolni.

VII. Megrendelés módosítása illetve lemondása

A megrendelés módosítására, illetve lemondására a termék megrendelésétől számítottan a vevő részére 24 óra áll rendelkezésére. Amennyiben a megrendelés módosítására, vagy lemondására azt követően kerül sor, hogy az Eladó terméket a futárszolgálaton keresztül megkísérelte kézbesíteni, úgy Vevő köteles a sikertelen kézbesítés kiszállítási díját megfizetni.

VIII. Elállási jog

A Vevő tizennégy (14) munkanapon belül indokolás nélkül jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén sértetlen állapotban, csomagolva, az eredeti számlával visszaküldeni Üzemeltetőnek. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Üzemeltető köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

IX. Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok

A fogyasztói panaszok az üzemeltető 2030 Érd, Gyula utca 23. szám alatti székhelyére küldött levélben, vagy a info@borvilagom.hu  email címre küldött elektronikus levélben tehetőek meg.

Amennyiben a Vevő szavatossági igényt kíván érvényesíteni az Eladóval szemben, köteles bemutatni az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
Az Eladó a fogyasztói kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztói igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni.
Amennyiben az Eladó a fogyasztói igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

X. Adatkezelés

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tevékenységéhez, a Borvilágom weblapon történő termékértékesítéshez kapcsolódóan, a termék szállítása, és értékesítéshez kapcsolódó számla kiállítása érdekében kezeli.
Az Adatkezelő honlapján (borvilagom.hu) történő regisztrációval, a regisztrációs adatlap kitöltésével az érintett önkéntes, kifejezett beleegyezését és hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok (név, cégnév, szállítási cím, email cím, telefonszám) rögzítésére, tárolására, felhasználására.
Adatkezelő a regisztráció során rögzített adatot kizárólag a regisztrált felhasználónév és jelszó megadását követően teszi elérhetővé. Az érintett kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa regisztrált felhasználó név és jelszó alapján az általa megadott adatok egyszeri megrendelés feladásának idejére elérhetővé válnak. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag fenti célból rögzíti, egyebekben más részére nem továbbítja, hozzáférhetővé nem teszi.
Az adatkezelés részletes szabályait a honlapon közzétett adatkezelési szabályzat tartalmazza.